Phóng sự cộng đồng: Lễ tưởng niệm cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh

Phóng sự cộng đồng do Saigon TV thực hiện về Lễ tưởng niệm cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến do Đảng Bộ Việt Tân Quận Cam, California tổ chức tại hội trường Việt Báo hôm 24 tháng Tám, 2019.

Video: Saigon TV

 

Related posts

Leave a Comment