Tòa án chỉ đóng vai con rối trong chế độ công an trị*

Hôm nay tòa án tại TP.HCM tuyên các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền phạm “tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Khoản 2, Điều 113 của Bộ luật Hình sự hiện hành.

Điều 113 quy định nhiều hành vi có tính chất “khủng bố” như sau: xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác; chiếm giữ, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố, v.v…, tất cả đều có mục đích chống chính quyền.

Tuy nhiên, theo Điểm (a) Khoản 2, một hành vi lạ lùng khác vẫn bị xem là “khủng bố”, đó là: thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố.

Vấn đề pháp lý then chốt ở Điểm (a) Khoản 2 của Điều 113 là cơ quan nào có thẩm quyền xác định tổ chức nào và yếu tố luật định nào cần hội đủ để kết luận một tổ chức bị xem là “khủng bố” và “tài trợ khủng bố” (?). Điều này cả Bộ luật Hình sự hiện hành lẫn bất kỳ Luật nào đều không quy định cụ thể.

Phiên tòa hôm nay nghiễm nhiên xem danh sách do Bộ Công an lập về các tổ chức khủng bố và tài trợ khủng bố là cơ sở pháp lý để quy kết Việt Tân là tổ chức khủng bố, dù Bộ Công an không phải là cơ quan luật định đương nhiên có thẩm quyền như vậy, và bản danh sách đó cũng không nêu ra nổi yếu tố luật định hữu lý về cái gọi là “khủng bố”.

Lẽ ra trước khi tuyên án, tòa cần tự mình chứng minh vì sao Việt Tân là tổ chức khủng bố rồi mới quy tội được cho bất cứ ai tham gia theo Điểm (a) Khoản 2 của Điều 113, nhưng trái lại chỉ đơn giản dựa vào ý kiến riêng của Bộ Công an. Bộ Công an nói ai là khủng bố, thì tòa mặc định đó là khủng bố (!).

Nói cách khác, tòa xử theo ý của công an, chứ không tự mình đưa ra quan điểm, phân tích và nhận định pháp lý cần thiết một cách độc lập, để cho thấy tòa án, chứ không phải công an, chính là cơ quan có thẩm quyền áp dụng và diễn giải luật pháp độc lập, thay vì bị ngành hành pháp áp đặt quan điểm thô bạo và thô thiển.

Qua vụ án này, ngoài sự thiếu sót của hệ thống luật pháp bị phô bày một cách thảm hại, tòa án còn tự tố cáo mình như là con rối của công an một cách hài hước.

LS Lê Công Định

Nguồn: FB Lê Công Định

* Tựa do FB Việt Tân đặt

 

Related posts

Leave a Comment