Tiếng hát : Thiên Hoàng – Ca Khúc: Người Đi Qua Đời Tôi và Đừng Bỏ Em Một Mình

Tiếng hát Thiên Hoàng.

Hai ca khúc được hát trong  Buổi  gặp gở Tâm Tình do Hội Hùng Sữ Việt San Diego tổ chức các tại San Diego ngày 28-3-21, để tưởng nhớ hai người bạn văn nghệ đã Vĩnh viễn ra đi.

  • *Hoàng Phú Thế và * Nguyễn Đức  Mạnh

1/- Ca khúc : Người Đi Qua Đời Tôi – Nhạc: Phạm Đình Chương – Thiên Hoàng hát.

Người Đi Qua Đời Tôi/Phạm Đình Chương/tiếng hát Thiên Hoàng

Bài này cũng hát trong chương trình cho anh Hoàng Phú Thế và anh Nguyễn Đức Mạnh

2/- Ca Khúc : Đừng Bỏ Em Một Mình

Nhạc: Phạm Duy – Thơ Minh Đức Hoài Trinh

Đừng Bỏ Em Một Mình/nhạc Phạm Duy/ thơ Minh Đức Hoài/tiếng hát Thiên Hoàng

Hát cho anh Hoàng Phú Thế và anh Nguyễn Đức Mạnh

Related posts

Leave a Comment