Thông điệp thật sự từ tân thủ tướng và chính phủ mới!

Không chỉ hệ thống truyền thông chính thức mà mạng xã hội đã cũng như đang có rất nhiều dự đoán, bình phẩm cả về tân thủ tướng lẫn nội các Việt Nam trong giai đoạn sắp tới (2015 – 2016). Liệu tân thủ tướng và nội các mới có thể tạo ra diện mạo mới cho hệ thống công quyền và cơ hội, vận mệnh mới cho quốc gia, dân tộc hay không?

Sau khi ông Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp chính phủ đầu tiên với vai trò thủ tướng, một số cơ quan truyền thông chính thức đã khái quát phát biểu ấy thành ba thông điệp: Không làm thay, hành động phải có thể chế, lắng nghe phản biện… rồi khẳng định đó chính là… tầm nhìn, phương thức hành động của chính phủ mới.

Dân chúng chưa bỏ phiếu bầu đại biểu của họ trong Quốc Hội khóa mới mà đã đồng loạt mặc định ông Phạm Minh Chính sẽ là… thủ tướng mới, nội các mà các đại biểu quốc hội sắp mãn nhiệm mới phê chuẩn vẫn… nguyên xi là chính phủ mới thì có khác gì… mạ lỵ ba… thông điệp: Không làm thay, hành động phải có thể chế, lắng nghe phản biện?

Trân Văn – VOA

XEM THÊM:

 

Related posts

Leave a Comment