Thư từ gia đình Phạm Đoan Trang

Gia đình chúng tôi rất cảm kích trước tấm thịnh tình của các nhà hoạt động, nhà báo, luật sư, nhà ngoại giao, nhân viên các tổ chức phi chính phủ, và rất nhiều bạn bè khác mà chúng tôi chưa có hân hạnh được làm quen.

Related posts

Leave a Comment