Tiếng Hát Kim Hậu – Ca Khúc : Áo Lụa Hà Đông

Tiếng Hát Kim Hậu

– Ca Khúc : Áo Lụa Hà Đông

Thơ Nguyên Sa – Nhạc Ngô Thụy Miên

Trình bày và Đệm đàn Dương Cầm: Kim Hậu

 

Áo Lụa Hà Đông (thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên)

Áo Lụa Hà Đông

Tác giả: Nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
Mà mùa Thu dài lắm ở chung quanh

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng laị ….

Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn?
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng…
Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi

i

Related posts

Leave a Comment