TT Thái Anh Văn: “Đài Loan sẽ không cúi đầu trước áp lực từ Trung Quốc!” #shorts

TT Thái Anh Văn: "Đài Loan sẽ không cúi đầu trước áp lực từ Trung Quốc!" #shorts

#RFAVietnamese #Taiwan #DaiLoan #ThaiAnhVan #Tsaiingwen

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

Related posts

Leave a Comment