Tiếng Hát Ngọc Tuyến – Giửa Mùa Thu Paris

Tiếng Hát Ngọc Tuyến

Ca Khúc- Giửa Mùa Thu Paris-

Thơ Tiêu Vũ Vi

– Nhạc Như Ngọc Hoa

– Đệm đàn : Ngọc Châu

Trình bày: Ngọc Tuyến

Bài hát: Giữa Mùa Thu Paris 

Thơ: Tiểu Vũ Vi

Nhạc: Như Ngọc Hoa

Related posts

Leave a Comment