Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải #shorts

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải #shorts

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải

Mời quý vị đến thăm những ô ruộng bậc thang tại quận Mù Cang Chải ở Yên Bái. Nhiều ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đã được chỉ định là khu vực di sản quốc gia.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

Related posts

Leave a Comment