Kiểu chào 3 ngón tay có gì khiến báo chí nhà nước kiểm duyệt? #shorts

Kiểu chào 3 ngón tay có gì khiến báo chí nhà nước kiểm duyệt? #shorts

Kiểu chào 3 ngón tay của Hoa hậu hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên có gì khiến báo chí nhà nước kiểm duyệt?

#RFAVietnamese #NguyenThucThuyTien #MGI2021 #Vietnam

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

Related posts

Leave a Comment