Tiếng Hát Diệu Hiền -Ca Khúc Mẹ Tôi -Nhạc Nguyễn Thiện Lý

Tiếng Hát Diệu Hiền

-Ca Khúc Mẹ Tôi

-Nhạc Nguyễn Thiện Lý

– Thơ Hoa Văn

-Hòa Âm: Quang Đạt

– Trình bày : Diệu Hiến

 

https://youtu.be/9i1f5VlM6jE

     Tôi vẫn ở đây mượn nắng mưa
      Mượn mùa Xuân Mới mượn lời thơ
     Gửi về quê Mẹ tình yêu nước
      Vẫn hẹn về thăm vẫn đợi chờ…

Related posts

Leave a Comment