Tiếng hát Ngọc Tuyến – Ca Khúc: Cánh Chim Trời

Tiếng hát Ngọc Tuyến

– Ca Khúc: Cánh Chim Trời- Nhạc: Linh Giang

Hòa âm: Ngọc Châu

Trình bày: Ngọc Tuyến

Cánh Chim Trời

Tác giả: linh Giang

  Tôi muốn thành cánh chim trời.
Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
Nơi đó tôi có mẹ già,
có giòng sông cũ, có lũy tre xanh

Tôi muốn thành cánh chim trời
Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
Nơi đó tôi có bạn bè,
có người yêu dấu, có trời Việt Nam

Quê hương ơi tôi đã khóc khi chiều về,
mưa thật nhiều, ôi ! buồn phiền cho kiếp người.
Quê hương ơi tôi đã khóc khi chiều về,
không bạn bè, không một người thân quanh tôi

Tôi muốn thành cánh chim trời
Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
Nơi đó tôi có bạn bè
có người yêu dấu, có trời Việt Nam

Related posts

Leave a Comment