Video -Những chương trình tương trợ thương phế binh Việt Nam Cộng hòa

VideoNhững chương trình tương trợ thương phế binh Việt Nam Cộng hòa

Những chương trình tương trợ thương phế binh Việt Nam Cộng hòa

Ở Sài Gòn từng có một địa chỉ là nơi yểm trợ các quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thời hậu chiến, đó là nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại số 38 Kỳ Đồng. Trong nhiều năm liền, nơi đây đã tổ chức các sinh hoạt yểm trợ với những buổi gặp gỡ.

 

Related posts

Leave a Comment