Bộ Giáo dục khuyến cáo trẻ em khi tiêm mũi 2 nên chọn cùng nhãn hiệu vaccine với mũi 1, thời gian cách từ 4 đến 8 tuần


Gần đây Bộ Giáo dục chỉ ra rằng, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ hai, trừ trường hợp đặc biệt, khuyến cáo nên tiêm loại vaccine cùng thương hiệu với mũi thứ ……more

Related posts

Leave a Comment