Bộ Ngoại giao: sẽ tiếp tục trao đổi về việc thẻ Hayya của Cúp bóng đá Qatar đổi tên Taiwan thành Chinese Taipei


Hệ thống cấp thẻ Hayya của Cúp bóng đá Qatar sẽ đổi mục chọn tên nước của Đài Loan từ “Taiwan” thành “ Chinese Taipei”. Ngày 21/6 Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, đơn vị trù bị Cúp b&oacut……more

Related posts

Leave a Comment