Cánh bay hy vọng giữa cuộc chiến Ukraine

Video -Cánh bay hy vọng giữa cuộc chiến Ukraine

Cánh bay hy vọng giữa cuộc chiến Ukraine

https://www.voatiengviet.com/a/6624988.html

Bộ phim tài liệu về hành trình vượt thoát của người tị nạn Ukraine chạy lánh cuộc chiến tranh khốc liệt ở quê nhà.

Related posts

Leave a Comment