Đài Bắc xếp hàng thứ 10 trong danh sách thành phố đáng sống nhất thế giới


Tạp chí Monocle của Anh mới đây đã công bố danh sách các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022, trong đó thành phố Đài Bắc đứng hàng thứ 10. Tạp chí Monocle khẳng định chất lượng sinh hoạt……more

Related posts

Leave a Comment